what we build

Spiderman.Academy, the home-оffice for the Real Life Spiderman 

what we build

Академията на Човека паяк, домът-офис за Спасителя на бъдещето.

The Sunny Side

Project design: 2019

The Top Mezzanine

Project development: 2020

The Quieter Side

Project completion: 2021

The West Wall

The East Wall

Вижте последните новини по проекта на сайта IVANKRISTOFF.COM

Изграждаме един нов свят за обучения  и място за живеене на бъдещето поколение спасители